Tjänster

- FÖR HÅLLBARA RELATIONER OCH LEVERANSER

VILKA KOMPETENSER OCH PUSSELBITAR SAKNAR DIN ORGANISATION SOM PROESSE KAN TILLFÖRA?

 

Anlita Proesse för en förstudie där vi identifierar och analyserar nuläget för att sedan finna nya och nödvändiga mål att styra mot samt en hållbar strategi att nå dit. Tillsammans lägger vi sedan upp en plan och aktiviteter som krävs för att metodiskt ta oss fram mot den önskade målbilden. Vi bygger in dynamik och förmåga att kontrollera och parera i förändringsprocessen samt att hantera avvikelser under vägen. Med Proesse har ni en erfaren, engagerad och passionerad partner vid er sida att möta vardagens utmaningar.

HÅLLBAR FÖRÄNDRINGSLEDNING GENOM RIKTNING, STYRNING, STRATEGI OCH ERFARENHET

 

Hållbar förändringsleding kräver riktning, styrning, strategi, målmedvetenhet samt förmåga att leda och kommunicera från strategisk, taktisk till operativ nivå i vardagen. På Proesse har vi därför inom våra tjänsteleveransområden aktuella certifieringar och erfarenheter av flertalet metoder, ramverk och protokoll från agilt till vattenfallsmetodik. Vi är utbildade och certifierade av marknadsledande juristbyråer och myndigheter som står för tillsyn och kontroll av kvalité.

M-T-O Interaktionsmodell att identifiera och hantera nytta och risker

MTO handlar primärt om hur människa, teknik och organisation samspelarprimärt att identifiera risker eller när olyckor uppstår. Det innebär att leta riskkällor i arbetstagarens (människans) kunskap om olika arbetsmoment, i utrustningen (tekniken) samt i regler, instruktioner och kontroll (organisationen). Genom att reversera metodiken kan även nytta, värden och effekter identiferas och byggas in tillsammans med strategier, handlingsplaner och protokoll.

MÄNNISKA

 

INTERAKTION

ARBETSMILJÖ

STRESS

GRUPPDYNAMIK

TEAM

ARBETSFORMER

ARBETSSÄTT

FLÖDEN

RUTINER

PROTOKOLL

ROLLER

FUNKTIONER

ARBETSGLÄDJE :-)

TEKNIK

 

DIGITAL TRANSFORMATION

GOOGLE G-SUITE (BUSINESS/EDUCATION)

E-LEARNING/LMS

INFÖRANDE VERKSAMHETSSTÖD

KONTRAKTSFÖRVALTNING

LEVERANTÖRSDIALOGER

MARKNADSANALYSER

MICROSOFT 365

MOLNBASERAD INFRASTRUKTUR

NULÄGESANALYSER

NYTTOANALYSER

OPEN SOURCE

STRATEGISKT UPPHANDLINGSSTÖD

UPPHANDLING VERKSAMHETSSTÖD

 

ORGANISATION

 

AFFÄRSUTVECKLING

DIMENSIONERING

EU:s NYA DATASKYDDSDIREKTIV

FÖRÄNDRINGSLEDNING

GENOMLYSNINGAR OCH ANALYSER

GRUPPDYNAMISKA PROCESSER

KOMMUNIKATION

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

KONFLIKTLÖSNING

KONTINUITETSPLANERING

LEDARSKAPSUTVECKLING

OMORGANISATIONER

PAKTERING

PRODUKTIFIERING

RAPPORTER OCH BESLUTSUNDERAG

RÅDGIVNING

STRUKTUR/ROLLER/FUNKTIONER