MÄNNISKA

Människa

 

Den viktigaste komponenten som tillsammans med andra medarbetare och kollegor utgör den arbetsmiljö som ska leverera organisationens åtaganden i vardagen.

 

Förvaltare och utvecklare av värden inom en rad olika roller, funktioner i organisationens struktur. Kommunikation och samverkan är två viktiga nyckelord i denna sociala dimension där individ, psykologi, gruppdynamik är viktiga fundament.

 

Inte sällan ställs krav på kompetens att kunna parera i vardagen när organisation, system och teknik brister. Att kunna föreslå och systematiskt och strukturerat arbeta för förbättringar och tillföra nya värden och samtidigt behålla upparbetade värden är en stor och betydande utmaning.

 

Proesse har många års erfarenhet av förändringsledning och utvecklingsarbete inom personalområdet från olika typer av organisationer. Proesse verkar inom en rad varierande roller i sina åtaganden som ex. rådgivare på VD-nivå, styrelser, ledningsgrupper, från individ- till gruppnivå (enheter/avdelningar). Från strategisk, operativ till taktisk ledning och medarbetare jobbar vi ofta med tvärfunktionella team och uppdrag i våra åtaganden.

 

Förutom mångåriga erfarenheter arbetar vi utifrån evidensbaserade metoder som har en stark förankring i internationell forskning vilket ger gott om olika verktyg att välja bland inom våra uppdrag.

 

 

Välkommen att kontakta oss och berätta hur era behov ser ut och ta reda på vad Proesse skulle kunna bidra med! ProEsse - Hållbara relationer och leveranser

 

 

 

M-T-O Interaktionsmodell att identifiera och hantera nytta och risker

MTO handlar primärt om hur människa, teknik och organisation samspelarprimärt att identifiera risker eller när olyckor uppstår. Det innebär att leta riskkällor i arbetstagarens (människans) kunskap om olika arbetsmoment, i utrustningen (tekniken) samt i regler, instruktioner och kontroll (organisationen). Genom att reversera metodiken kan även nytta, värden och effekter identiferas och byggas in tillsammans med strategier, handlingsplaner och protokoll.

MÄNNISKA

 

INTERAKTION

ARBETSMILJÖ

STRESS

GRUPPDYNAMIK

TEAM

ARBETSFORMER

ARBETSSÄTT

FLÖDEN

RUTINER

PROTOKOLL

ROLLER

FUNKTIONER

ARBETSGLÄDJE :-)

TEKNIK

 

DIGITAL TRANSFORMATION

GOOGLE G-SUITE (BUSINESS/EDUCATION)

E-LEARNING/LMS

INFÖRANDE VERKSAMHETSSTÖD

KONTRAKTSFÖRVALTNING

LEVERANTÖRSDIALOGER

MARKNADSANALYSER

MICROSOFT 365

MOLNBASERAD INFRASTRUKTUR

NULÄGESANALYSER

NYTTOANALYSER

OPEN SOURCE

STRATEGISKT UPPHANDLINGSSTÖD

UPPHANDLING VERKSAMHETSSTÖD

 

ORGANISATION

 

AFFÄRSUTVECKLING

DIMENSIONERING

EU:s NYA DATASKYDDSDIREKTIV

FÖRÄNDRINGSLEDNING

GENOMLYSNINGAR OCH ANALYSER

GRUPPDYNAMISKA PROCESSER

KOMMUNIKATION

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

KONFLIKTLÖSNING

KONTINUITETSPLANERING

LEDARSKAPSUTVECKLING

OMORGANISATIONER

PAKTERING

PRODUKTIFIERING

RAPPORTER OCH BESLUTSUNDERAG

RÅDGIVNING

STRUKTUR/ROLLER/FUNKTIONER