ORGANISATION

Organisation

 

Inom en organisation återfinns en rad olika komponenter i komplex samverkan. Kultur, struktur, funktioner, roller, strategier, niver, hierakrier, ambitioner och individer för att nämna några. Proesse hjälper till med utveckling av organisationer så de kan leverera nytta (ex. produkter, tjänster, kvalité) tillföra värden utifrån hållbara och resurseffektiva lösningar.

 

Som ett innovativt företag ser vi även till att våra kunder tar med sig denna förmåga att innovera och ta till sig nya lösningar som i sig bygger på förändrad lagstiftning, nya tekniska innovationer, utveckling av arbetsformer, arbetsätt och rutiner.

 

Vi har erfarenheter av organsiationer från några få anställda till stora arbetsgivare med många tusen anställda vilket gör att Proesse kan belysa sina kunders utmaningar utifrån olika perspektiv.

 

Vi har inga färdiga lösningar (även om vi naturligtvis har stor vana av att jobba utifrån många typer av standards, ramverk, certifikat etc) utan tillsammans med våra kunder jobbar vi systematiskt för ett hållbart förändringsarbete.

 

 

Välkommen att kontakta oss och berätta hur era behov ser ut och ta reda på vad Proesse skulle kunna bidra med! ProEsse - Hållbara relationer och leveranser

 

 

 

M-T-O Interaktionsmodell att identifiera och hantera nytta och risker

MTO handlar primärt om hur människa, teknik och organisation samspelarprimärt att identifiera risker eller när olyckor uppstår. Det innebär att leta riskkällor i arbetstagarens (människans) kunskap om olika arbetsmoment, i utrustningen (tekniken) samt i regler, instruktioner och kontroll (organisationen). Genom att reversera metodiken kan även nytta, värden och effekter identiferas och byggas in tillsammans med strategier, handlingsplaner och protokoll.

MÄNNISKA

 

INTERAKTION

ARBETSMILJÖ

STRESS

GRUPPDYNAMIK

TEAM

ARBETSFORMER

ARBETSSÄTT

FLÖDEN

RUTINER

PROTOKOLL

ROLLER

FUNKTIONER

ARBETSGLÄDJE :-)

TEKNIK

 

DIGITAL TRANSFORMATION

GOOGLE G-SUITE (BUSINESS/EDUCATION)

E-LEARNING/LMS

INFÖRANDE VERKSAMHETSSTÖD

KONTRAKTSFÖRVALTNING

LEVERANTÖRSDIALOGER

MARKNADSANALYSER

MICROSOFT 365

MOLNBASERAD INFRASTRUKTUR

NULÄGESANALYSER

NYTTOANALYSER

OPEN SOURCE

STRATEGISKT UPPHANDLINGSSTÖD

UPPHANDLING VERKSAMHETSSTÖD

 

ORGANISATION

 

AFFÄRSUTVECKLING

DIMENSIONERING

EU:s NYA DATASKYDDSDIREKTIV

FÖRÄNDRINGSLEDNING

GENOMLYSNINGAR OCH ANALYSER

GRUPPDYNAMISKA PROCESSER

KOMMUNIKATION

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

KONFLIKTLÖSNING

KONTINUITETSPLANERING

LEDARSKAPSUTVECKLING

OMORGANISATIONER

PAKTERING

PRODUKTIFIERING

RAPPORTER OCH BESLUTSUNDERAG

RÅDGIVNING

STRUKTUR/ROLLER/FUNKTIONER