Kontakt

Gunnar Lindblom

VD/Senior organisationskonsult

Mobil + 46 708 59 54 15

E-post Gunnar.Lindblom@proesse.se

 

 

Bolagsinformation

- Namn: ProEsse AB.

- ORG.NR: 559053-0449

- Bolagsform: Aktiebolag bildat 2016 men levererat

uppdrag sedan 2004.

- Bolaget är registrerat för F-skatt, som arbetsgivare och

i Momsregistret nr. SE 559053044901.

- Bankgiro: 589-8598 (Handelsbanken)

- Säte: Västra Götalands län, Göteborg kommun.

- Postadress: Norra Stallbacksvägen 17, 425 43, Hisings Kärra.

- Besöksadresser:

- Bolagsinfo vid Alla bolag: Proesse AB

 

Lars Ishäll

Fil. dr., Arbets- och organisationspsykologi

Mobil + 46 709 20 91 55

E-post: Lars.Ishall@ju.se

 

 

Carlos Andersson

Affärsutvecklingskonsult

Mobil +46 70 242 65 01

E-post Carlos.Andersson@proesse.se

 

M-T-O Interaktionsmodell att identifiera och hantera nytta och risker

MTO handlar primärt om hur människa, teknik och organisation samspelarprimärt att identifiera risker eller när olyckor uppstår. Det innebär att leta riskkällor i arbetstagarens (människans) kunskap om olika arbetsmoment, i utrustningen (tekniken) samt i regler, instruktioner och kontroll (organisationen). Genom att reversera metodiken kan även nytta, värden och effekter identiferas och byggas in tillsammans med strategier, handlingsplaner och protokoll.

MÄNNISKA

 

INTERAKTION

ARBETSMILJÖ

STRESS

GRUPPDYNAMIK

TEAM

ARBETSFORMER

ARBETSSÄTT

FLÖDEN

RUTINER

PROTOKOLL

ROLLER

FUNKTIONER

ARBETSGLÄDJE :-)

TEKNIK

 

DIGITAL TRANSFORMATION

GOOGLE G-SUITE (BUSINESS/EDUCATION)

E-LEARNING/LMS

INFÖRANDE VERKSAMHETSSTÖD

KONTRAKTSFÖRVALTNING

LEVERANTÖRSDIALOGER

MARKNADSANALYSER

MICROSOFT 365

MOLNBASERAD INFRASTRUKTUR

NULÄGESANALYSER

NYTTOANALYSER

OPEN SOURCE

STRATEGISKT UPPHANDLINGSSTÖD

UPPHANDLING VERKSAMHETSSTÖD

 

ORGANISATION

 

AFFÄRSUTVECKLING

DIMENSIONERING

EU:s NYA DATASKYDDSDIREKTIV

FÖRÄNDRINGSLEDNING

GENOMLYSNINGAR OCH ANALYSER

GRUPPDYNAMISKA PROCESSER

KOMMUNIKATION

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

KONFLIKTLÖSNING

KONTINUITETSPLANERING

LEDARSKAPSUTVECKLING

OMORGANISATIONER

PAKTERING

PRODUKTIFIERING

RAPPORTER OCH BESLUTSUNDERAG

RÅDGIVNING

STRUKTUR/ROLLER/FUNKTIONER