Nyheter

PROESSE blir delägare i nya Bunkai

Proesse bildar tillsammans med tre andra ägare gemensamma bolaget Bunkai AB som kommer leverera åtaganden inom teknisk konsulting samt förändringsledning inom offentlig sektor.

/Publicerat: 2018-02-01

 

Proesse levererar e-learning till VGR via samarbete med SIGMA

ProEsse har fått i uppdrag av Sigma att leverera e-learning inom ett flerårigt samverkansprojekt hos VGR. Eftersom så många sjukhus och personal är involverade klarar man inte utbildningsåtagandet vid breddinförande utan har valt att satsa på styrkorna i e-learning. Proesse bistår med projektledning från framtagning till leverans och införande. /Publicerat: 2017-08-21.

 

ProEsse projektleder vid införandet av ny tjänst inom hela VG-regionens åtta sjukhus

Proesse har fått fortsatt förtroende inom VGR med nytt åtagande som projektledare vid införandet av tjänsten förenklad åtkomst. Förändringsarbetet sker inom regionens åtta sjukhusförvaltningar samt Närhälsan och Folktandvården med totalt ca 10-15 000 anställda.

/Publicerad 2018-04-21

 

PROESSE i nya lokaler - Virtuell e-learningstudio

Proesse landar i nya lokaler på Fiskhamnsgatan 10, hos WE GROUP som innoverar och designar lösningar inom bl.a. SPA och badhus. I samband med flytten inreder Proesse sin nya miljö med en virtuell e-learningstudio där företagets kunder kan komma och prova på fördelarna med detta sätt att kompetensutveckla och utbilda. I det nya kontoret finns även facilitet för fortbildning i modernt utrustade lokaler. /Publicerat: 2017-08-20

 

JEMMET MED VD CARLOS ANDERSSON SKRIVER LEVERANSAVTAL MED PROESSE

Proesse stärker sin position på rådgivningssidan och utökar tjänsteutbudet för att nu kunna erbjuda Proesse interimschef. Carlos har gedigen erfarenhet på både nationell och internationell nivå av att leda och utveckla verksamheter på strategisk nivå och har imponerande resultat som vi nu kan erbjuda i våra leveranser. /Publicerad 2017-04-20

 

EU:s DATASKYDDSFÖRORDNING GDPR MED PROESSE

Hexanova Academy i samverkan med advokatfirman Lindahls höll i en intensiv kursdag på Lindholmens Science Park där temat var den nya upphandlingslagstiftningen som trädde i kraft 1:a januari 2017. Proesse fanns naturligtvis på plats för att ta del av innehållet som fokuserade på det senaste inom upphandlingslagstiftningen. Proesse har över ett år levererat tjänster inom området till våra kunder så att man är förberedd inför nästa år då förordningen träder i full kraft. Har er organisation frågor bistår Proesse med alltifrån rådgivning, introducerande föreläsningar, workshops till genomlysning av hela verksamhetens processer. /Publicerat 2017-04-15

HUMAN IT anlitar Proesse

Human IT, tidigare Lexicon IT-konsult, har valt att anlita Proesse i samband med ett kundinförande av Office 365. Proesse projektleder och står för analys, specificering av nuläge och målbild, ansvarar för leverantörsdialoger och gransning av anbud innan uppdraget vidare till vald leverantör för införande. /Publicerat: 2017-04-15

 

TRENDSPANING MED PROESSE I GLOBEN

När 2017 års upplaga av Dustin Expo gick av stapeln i Globen under två intensiva dagar fanns naturligtvis Proesse på plats för att följa senaste innovationerna på marknaden.

/Publicerad 2017-03-20

 

PROESSE PÅ UPPHANDLINGSDAGARNA

Proesse fanns på plats på 2017 års upplaga av Upphandlingsdagarna som är Sveriges största årliga konferens och mötesplats inom svensk och europeisk offentlig upphandling. Under två heldagar följde vi nyheter och goda exemplen och inskaffade ny och nödvändig kunskap och verktyg för att säkerställa fortsatt goda offentliga affärer i framtiden. /Publicerad 2017-01-17

 

CYBERCOM TECKNAR AVTAL MED PROESSE

Cybercom tecknar UK-avtal med Proesse som går in och levererar omgående mot ett av Cybercoms ramavtal. Proesse har som ambition att bevaka trender, forskning, och innovationer så att våra kunder kan vara säkra och trygga att leveransen har efterfrågad kvalité och är hållbar; något som nu stärks med Cybercom som affärspartner. /Publicerat: 2016-04-15

 

M-T-O Interaktionsmodell att identifiera och hantera nytta och risker

MTO handlar primärt om hur människa, teknik och organisation samspelarprimärt att identifiera risker eller när olyckor uppstår. Det innebär att leta riskkällor i arbetstagarens (människans) kunskap om olika arbetsmoment, i utrustningen (tekniken) samt i regler, instruktioner och kontroll (organisationen). Genom att reversera metodiken kan även nytta, värden och effekter identiferas och byggas in tillsammans med strategier, handlingsplaner och protokoll.

MÄNNISKA

 

INTERAKTION

ARBETSMILJÖ

STRESS

GRUPPDYNAMIK

TEAM

ARBETSFORMER

ARBETSSÄTT

FLÖDEN

RUTINER

PROTOKOLL

ROLLER

FUNKTIONER

ARBETSGLÄDJE :-)

TEKNIK

 

DIGITAL TRANSFORMATION

GOOGLE G-SUITE (BUSINESS/EDUCATION)

E-LEARNING/LMS

INFÖRANDE VERKSAMHETSSTÖD

KONTRAKTSFÖRVALTNING

LEVERANTÖRSDIALOGER

MARKNADSANALYSER

MICROSOFT 365

MOLNBASERAD INFRASTRUKTUR

NULÄGESANALYSER

NYTTOANALYSER

OPEN SOURCE

STRATEGISKT UPPHANDLINGSSTÖD

UPPHANDLING VERKSAMHETSSTÖD

 

ORGANISATION

 

AFFÄRSUTVECKLING

DIMENSIONERING

EU:s NYA DATASKYDDSDIREKTIV

FÖRÄNDRINGSLEDNING

GENOMLYSNINGAR OCH ANALYSER

GRUPPDYNAMISKA PROCESSER

KOMMUNIKATION

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

KONFLIKTLÖSNING

KONTINUITETSPLANERING

LEDARSKAPSUTVECKLING

OMORGANISATIONER

PAKTERING

PRODUKTIFIERING

RAPPORTER OCH BESLUTSUNDERAG

RÅDGIVNING

STRUKTUR/ROLLER/FUNKTIONER