Referenser

GOTT OM GODA RESULTAT LEVERANSER OCH REFERENSER HOS PROESSE

 

Beroende av vilken typ av leverans som är aktuell tar vi fram olika referenser i samband med att vi diskuterar ett samarbete med dig som potentiell kund eller partner.

 

Det viktiga är att du efter med våra inledande möten ska känna dig trygg med det stöd, support och engagemang vi tar med oss till den avtalade leveransen i det fortsatta arbetet.

 

Tydlighet, professionalism och engagemang är självklarhet på Proesse och förutom att skapa förtroende, värden, nytta, resultat och effekter strävar vi alltid efter att bidra med våra erfarenheter och tillföra mervärden för en långsiktig affärsrelation att förvalta över tid.

 

M-T-O Interaktionsmodell att identifiera och hantera nytta och risker

MTO handlar primärt om hur människa, teknik och organisation samspelarprimärt att identifiera risker eller när olyckor uppstår. Det innebär att leta riskkällor i arbetstagarens (människans) kunskap om olika arbetsmoment, i utrustningen (tekniken) samt i regler, instruktioner och kontroll (organisationen). Genom att reversera metodiken kan även nytta, värden och effekter identiferas och byggas in tillsammans med strategier, handlingsplaner och protokoll.

MÄNNISKA

 

INTERAKTION

ARBETSMILJÖ

STRESS

GRUPPDYNAMIK

TEAM

ARBETSFORMER

ARBETSSÄTT

FLÖDEN

RUTINER

PROTOKOLL

ROLLER

FUNKTIONER

ARBETSGLÄDJE :-)

TEKNIK

 

DIGITAL TRANSFORMATION

GOOGLE G-SUITE (BUSINESS/EDUCATION)

E-LEARNING/LMS

INFÖRANDE VERKSAMHETSSTÖD

KONTRAKTSFÖRVALTNING

LEVERANTÖRSDIALOGER

MARKNADSANALYSER

MICROSOFT 365

MOLNBASERAD INFRASTRUKTUR

NULÄGESANALYSER

NYTTOANALYSER

OPEN SOURCE

STRATEGISKT UPPHANDLINGSSTÖD

UPPHANDLING VERKSAMHETSSTÖD

 

ORGANISATION

 

AFFÄRSUTVECKLING

DIMENSIONERING

EU:s NYA DATASKYDDSDIREKTIV

FÖRÄNDRINGSLEDNING

GENOMLYSNINGAR OCH ANALYSER

GRUPPDYNAMISKA PROCESSER

KOMMUNIKATION

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

KONFLIKTLÖSNING

KONTINUITETSPLANERING

LEDARSKAPSUTVECKLING

OMORGANISATIONER

PAKTERING

PRODUKTIFIERING

RAPPORTER OCH BESLUTSUNDERAG

RÅDGIVNING

STRUKTUR/ROLLER/FUNKTIONER