INTERIMSCHEF
Personlig och professionell kompetens

Interimschef – om ni har behov att hyra en chef under en begränsad period

ProEsse levererar erfarna chefer med erfarenheter från privat och offentlig verksamhet samt politiska och ideella organisationer. Våra konsulter har ansvarsförsäkringar och goda referenser så ni kan känna er trygga med de personer som ni hyr in.

 

En interimschef innebär att er organisation hyr en chef eller ledare under tidsbegränsade uppdrag som kan pågå från några månader upp till ett par år.

 

Bakgrunden till ert behov kan var flera. De vanligaste är att en rekrytering drar ut på tiden, hälsoproblem, snabba beslut om avskedningar eller uppsägningar, omorganisationer, tillfälliga projekt samt vikariat som behöver fyllas.

 

De uppdragsbeskrivningar som ProEsse arbetar med under tidsbegränsade perioder 

• Förvaltning av en verksamhet under en kortare övergångsperiod

• Förändring av en verksamhet under tiden en ny ledare rekryteras

• Avveckling av delar eller hela verksamheter under en kortare period

 

ProEsse levererar chefer för flera olika funktioner

• Chefer inom olika positioner i organisationen

• VD till små och medelstora organisationer

• Stabsfunktioner

• Chefer som leder tidsbegränsade förändringar/projekt

• Extern VD och chef på deltid

 

Personlig och professionell kompetens – ProEsse interimschef

Det är av stor vikt att interimschefen passar uppdraget och organisationskulturen. Därför levererar ProEsse konsulter med breda och positiva erfarenheter av ledning och styrning av organisationer. Våra konsulter levererar resultat med ödmjukhet, professionalism och med handlingskraft. Relationsskapande till ägare/huvudman, styrelse, medarbetare och ledningsgrupper är nyckeln till framgång i kortare uppdrag. Därför arbetar ProEsses interimschefer med tydlig processtyrning anpassat till uppdraget.

 

Kontakta Carlos Andersson för ert behov av interimschefslösning,

telefon, 070-242 65 01, e-post: carlos.andersson@proesse.se

 

ProEsse samarbetar kring interimschefsuppdragen med Jemmett AB med organisationsnummer 559107-6194. Avtal kring dessa tjänster sker med Jemmett AB.

 

Om konsulten

Carlos Andersson har bakgrund inom privat och offentlig verksamhet som VD och verksamhetschef inom fastighet, miljö, energi, institut och arbetsmarknad. Erfarenhet av att utveckla ett kommunalt institut till nationell och internationell status samt förhandlingsvana med regering och kommuner samt utländska myndigheter och organisationer. Konsulten är erfaren utbildare och omtyckt engagerad föreläsare inom flera ovanstående områden. Konsulten är van att arbeta med samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och forskning. Konsulten har breda chefserfarenheter inom privat och offentlig verksamhet och kan sätta sig in i olika organisationer och matcha ledarskapet för uppdragets och kundens behov.

 

Välkommen att kontakta oss och berätta hur era behov ser ut och ta reda på vad Proesse skulle kunna bidra med!