Människa

Den viktigaste komponenten som tillsammans med andra medarbetare och kollegor utgör den arbetsmiljö som ska leverera organisationens åtaganden i vardagen.

Förvaltare och utvecklare av värden inom en rad olika roller, funktioner i organisationens struktur. Kommunikation och samverkan är två viktiga nyckelord i denna sociala dimension där individ, psykologi, gruppdynamik är viktiga fundament.

Inte sällan ställs krav på kompetens att kunna parera i vardagen när organisation, system och teknik brister. Att kunna föreslå och systematiskt och strukturerat arbeta för förbättringar och tillföra nya värden och samtidigt behålla upparbetade värden är en stor och betydande utmaning.

Proesse har många års erfarenhet av förändringsledning och utvecklingsarbete inom personalområdet från olika typer av organisationer. Proesse verkar inom en rad varierande roller i sina åtaganden som ex. rådgivare på VD-nivå, styrelser, ledningsgrupper, från individ- till gruppnivå (enheter/avdelningar). Från strategisk, operativ till taktisk ledning och medarbetare jobbar vi ofta med tvärfunktionella team och uppdrag i våra åtaganden.

Förutom mångåriga erfarenheter arbetar vi utifrån evidensbaserade metoder som har en stark förankring i internationell forskning vilket ger gott om olika verktyg att välja bland inom våra uppdrag.

Välkommen att kontakta oss och berätta hur era behov ser ut och ta reda på vad Proesse skulle kunna bidra med! ProEsse – Hållbara relationer och leveranser