Inom en organisation återfinns en rad olika komponenter i komplex samverkan. Kultur, struktur, funktioner, roller, strategier, niver, hierakrier, ambitioner och individer för att nämna några. Proesse hjälper till med utveckling av organisationer så de kan leverera nytta (ex. produkter, tjänster, kvalité) tillföra värden utifrån hållbara och resurseffektiva lösningar.

 

Som ett innovativt företag ser vi även till att våra kunder tar med sig denna förmåga att innovera och ta till sig nya lösningar som i sig bygger på förändrad lagstiftning, nya tekniska innovationer, utveckling av arbetsformer, arbetsätt och rutiner.

 

Vi har erfarenheter av organsiationer från några få anställda till stora arbetsgivare med många tusen anställda vilket gör att Proesse kan belysa sina kunders utmaningar utifrån olika perspektiv.

 

Vi har inga färdiga lösningar (även om vi naturligtvis har stor vana av att jobba utifrån många typer av standards, ramverk, certifikat etc) utan tillsammans med våra kunder jobbar vi systematiskt för ett hållbart förändringsarbete.

 

 

Välkommen att kontakta oss och berätta hur era behov ser ut och ta reda på vad Proesse skulle kunna bidra med! ProEsse – Hållbara relationer och leveranser