Skapa hållbara värden att förvalta med ProEsse som affärspartner

Hos ProEsse möter du specialister på förändringsledning inom företag och offentlig sektor. Vi förklarar komplexa samband på ett pedagogiskt sätt och ser till att konkretisera och bryta ned strategiska mål i vardagens rutiner, flöden och arbetssätt; dvs att vi på ProEsse är med från strategiska inriktningsbeslut ned till den operativa förvaltningen. På detta sätt bygger vi tillsammans med våra kunder hållbara relationer och leveranser!

I en spännande och utmanande vardag jobbar vi med förändringsledning inom och genom organisationsutveckling, projektledning, digital transformation, digitalisering, artificiell intelligens (AI), IT som molntjänst, regulatoriska och legislativa krav och strategisk kommunikation. Komplexa områden där det med ProEsse som affärspartner blir en trygg leverans där vi tillsammans möter utmaningar inom båda den offentliga och privata sektorn. 

ProEsse kombinerar innovativa med beprövade lösningar för en säker och trygg leverans. Vi ligger i framkant inom teknisk utveckling, säkerhet, lagstiftning, forskning och vet hur man organiserar och strukturerar verksamheter för optimal dynamik och lönsamhet. 

Proesse levererar B2B, som underkonsulter, via ramavtal, avrop, direktupphandlingar och inhouse konsultbolag.

Genom ett medvetet och aktivt CSR-arbete bidrar Proesse som företag från regional föreningsutveckling till globalt utvecklingsarbete. Detta genom erfarenheter och samverkan som stärker såväl oss som våra kunder! Fråga oss gärna mer om detta fokus.

Välkommen till ProEsse som affärspartner för ett hållbart och vinnande samarbete!