TEKNIK
Proesse Digital transformation – Specialister från upphandling till förvaltning

 

Står er organisation/verksamhet inför ett inköp, införande och implementation av ett digitalt verksamhetsstöd så beakta att utfallet sällan blir bättre än vad förarbetet skapar för förutsättningar. Det är många delar som behöver samverka (ex. styrning, ledning, inköp, juridik, ekonomi, verksamhet, teknik) för ett lyckat resultat. Organisationens invärld ska mappas mot omvärldens krav, möjligheter och andra förutsättningar (ex. teknisk innovation, legislatur, myndigheter).

 

Att digitalisera, dvs. köpa in IT/system, utan att vara medveten om hur helheten och delarna samverkar (människa-teknik och organisation) eller ha en plan för införande, implementering och förvaltning har ofta visat sig bli mer kostsamt än nyttobringande för verksamheten.

 

Att arbeta systematisk och metodiskt med professionellt stöd ger däremot betydligt bättre förutsättningar att lyckas med att identifiera och tillföra nytta, värden och hållbara effekter; vilket vi inom Proesse gjort med stor framgång under flera årtionden inom både privat och offentlig sektor.

 

Välkommen att kontakta oss och berätta hur era behov ser ut och ta reda på vad Proesse skulle kunna bidra med!