Partners & Uppdrag

Beroende av vilken typ av leverans som är aktuell tar vi fram olika referenser i samband med att vi diskuterar ett samarbete med dig som potentiell kund eller partner.

Det viktiga är att du efter med våra inledande möten ska känna dig trygg med det stöd, support och engagemang vi tar med oss till den avtalade leveransen i det fortsatta arbetet.

Tydlighet, professionalism och engagemang är självklarhet på Proesse och förutom att skapa förtroende, värden, nytta, resultat och effekter strävar vi alltid efter att bidra med våra erfarenheter och tillföra mervärden för en långsiktig affärsrelation att förvalta över tid.

 

Uppdrag

 • Projektledning vid införandet av ny tjänst vid åtta sjukhus förvaltningar inom VG-regionen
 • Framtagning och implementation av kvalitetsledningssystem
 • Utvärdering av införandet av nytt operationsplaneringssystem Orbit5 inom VGR
 • Personalintervention på kirurgisk avdelning
 • Projektledning införande e-learning inom VGR
 • Projektledning upphandling av förvaltningsövergripande verksamhetsstöd
 • Strategiskt upphandlings- och inköpsstöd privat verksamhet
 • Införande av MSO 365
 • Organisations Genomlysningar, analys och framtagning av ny förvaltningsorganisation
 • Framtagning av lösningar och förvaltningsmodeller för molnbaserad infrastrukturlösningar
 • Projekt- och processledning kommungemensam digitalisering och transformation inom grundskola
 • Utveckling och leverans av verksamhetsstöd för antagning till forskarskola vid universitet
 • Konfigurationslösning av verksamhetsstöd för bostadsrättsföreningar
 • Rådgivning till företag, styrelser, VD och ledning från strategisk till operativ nivå.

our
partners